Kontakt

Mastec AB
Datorgatam 4
SE-561 33, HUSKVARNA
Tel +46 (0)10 218 10 00

 

”Att leverera en bra produkt är en sak; att skapa ett långsiktigt, ömsesidigt förtroende kräver mer. Vi är lika intresserade av båda.”

 

Vi är i dagsläget verksamma inom en rad olika branscher, där vi funnit ett ömsesidigt förtroende tillsammans med några av de starkaste aktörerna. Branscher som i många fall omgärdas av stränga krav och olika certifieringar.
 

  • Förpackningsindustri
  • Medicinteknik
  • Entreprenadmaskiner
  • Livsmedelsindustri
  • Försvarsindustri
  • Energi & Miljö