Kontakt

Mastec Components AB
Ulricehamnsvägen 25
SE-514 60 Dalstorp, SWEDEN
Tel +46 (0)10 218 18 00

Kvalitet och Miljö

Förutom ISO 9001 och ISO 14001 så är vi certifierade enligt ISO 3834-2. Vi jobbar med ständig förbättring inom dessa ledningssystem för att hela tiden flytta fram positionerna och höja målsättningen. Som en bas i kvalitetsarbetet arbetar företaget med ordning och reda enligt 5S.