Kontakt

Mastec Precision Machinery
62#, No. 101 Han Cheng Road
Wai Gao Qiao FTZ
200131 Shanghai, P.R. China
Tel: +86 21 5046 0101
Fax: +86 21 5046 4778

Vi står stadigt på egna ben – åtta ben i Europa och ett här i Kina.

 Välkommen till Mastec Shanghai.

För att möta konkurrensen sökte vi oss till Kina, men vi nöjde oss inte med goda kontakter, istället byggde vi år 2005 en egen fabrik för bearbetning och montering i den mycket intensiva Shanghairegionen Det har ökat vår handlingsfrihet och stärkt vår konkurrenskraft både beträffande råvaruinköp och kvalitetssäkrad produktion. Närvaron på en tuff internationell marknad ger oss många värdefulla influenser.