PREMERE RECOVERY LINE

Om du tar hand om returer, prover och felmärkningar förståndigt kan du krama ut mer lönsamhet och pressa slöseriet med jordens livgivande resurser. Premere Recovery Line från Mastec Packaging har både det mjuka handlaget och musklerna att ta till vara livsmedel och förpackningar.

Rädda fräscha livsmedel och återvinn effektivare

Livsmedel och förpackningar kan återvinnas effektivt på många olika sätt. Men ska det ske rationellt måste det till en effektiv separering. Med vår lösning avvattnar du förpackningarna upp till 99,5 procent, och får rena råvaror, redo att återvinnas var och en på sitt håll.

Premere Recovery Line bygger på en tvåstegsprocess där förpackningarna först försiktigt öppnas inom den vita zonen och tappas på sitt innehåll som sedan kan återanvändas som exempelvis djurfoder eller rötas till biogas och bli nyttigt driv­medel. I ett andra steg pressas förpackningen på nytt ytterligare under hårt tryck, den sista vätskan kramas ur och förpackningen finfördelas för att antingen bli ny kartong eller användas som bränsle i kraftvärmeverk.