Konstruktion och Utveckling

Vår engineeringavdelning jobbar ständigt med att förbättra våra kunders konstruktioner, och möta nya krav på prestanda och kvalitet. Vi kan också vara med från grunden i helt nya utvecklingsprojekt. Det innebär ett nära partnerskap där vi är med och sätter upp kravspecifikationer, testar, utvärderar och leder utvecklingsarbetet. Vi arbetar med produktionsteknik, strategiska inköp och är dessutom KAM-funktion mot nyckelkunder.